Arhiv dogodkov

Organizator dogodka

Informacije

Strokovna srečanja SZKKLM v letu 2024

1. Datum srečanja: 12. marec 2024
Tema/ področje: Predrojstno genetsko testiranje
Strokovno srečanje v soorganizaciji Kliničnega inštituta za genomsko medicino, UKC Ljubljana.

Pred strokovnim srečanjem bo izpeljan volilni občni zbor SZKKLM.

2. Datum srečanja: 7. junij 2024
Tema/ področje: podatek sledi
Strokovno srečanje v soorganizaciji Oddelka za laboratorijsko diagnostiko, UKC Maribor (70. obletnica oddelka).

3. Datum srečanja: september 2024
Tema/ področje: podatek sledi
Strokovno srečanje v soorganizaciji Specializiranega hematološkega laboratorija, KO za hematologijo, Interna klinika, UKC Ljubljana.

4. Datum srečanja: november 2024
Tema/ področje: podatek sledi
Strokovno srečanje v soorganizaciji Oddelka za laboratorijske dejavnosti, Onkološki inštitut Ljubljana.


Strokovno izobraževanje SZKKLM 2024

Strokovno izobraževanje 2024 bo izvedeno v spomladanskem in jesenskem terminu v obliki enodnevnih seminarjev. Vsaka tema bo ponovljena trikrat.

1. Laboratorijska diagnostika obolenj ščitnice
Datum srečanja: 14., 16. in 17. maj 2024
Organizator: dr. B. Krhin, Klinika za nuklearno medicino, UKC Ljubljana

2. Novosti v laboratorijski diagnostiki sladkorne bolezni
Datum srečanja: 20., 21. in 23. maj 2024
Organizator: N. Cugmas, P. Šepec, Oddelek za laboratorijsko medicino, SB Celje

3. Obvladovanje dejavnikov poanalitske faze laboratorijskekega procesa
Datum srečanja: 10., 11. in 12. september 2024
Organizator: M. Završnik, T. Žuran, Oddelek za laboratorijsko diagnostiko, SB Ptuj

4. Trombociti
Datum srečanja: 17., 18. in 19. september 2024
Organizator: P. Uljarević, M. Pušnik, Oddelek za laboratorijsko diagnostiko, UKC Maribor

Termini in teme so okvirni. Možne so spremembe in dopolnitve.