Dan klinične kemije in laboratorijske medicine

2. oktobra v Sloveniji že sedmič obeležujemo »Dan klinične kemije in laboratorijske medicine«. Organizacijo dogodka vodi Slovensko združenje za klinično kemijo in laboratorijsko medicino (SZKKLM), ki predstavlja ter zastopa najbolj razširjeno področje laboratorijske medicine v Sloveniji, medicinsko biokemijo, ki deluje na vseh ravneh zdravstvene dejavnosti. Ostala področja so še patologija in sodna medicina, klinična mikrobiologija, transfuzijska medicina in laboratorijska medicinska genetika.

Z obeleževanjem Dneva klinične kemije in laboratorijske medicine si SZKKLM prizadeva k izboljšanju zavedanja o pomenu ter večji prepoznavnosti laboratorijske medicine v strokovni in širši javnosti. V preteklih letih se je Dan klinične kemije in laboratorijske medicine obeleževal tudi kot »Dan odprtih vrat«. S tem je bilo širši javnosti omogočen obisk in vpogled v delo medicinskih kliničnih laboratorijev na vseh ravneh zdravstvene dejavnosti. Zaradi bolezni COVID-19 trenutne razmere Dneva odprtih vrat medicinskih laboratorijev v letošnjem ne dopuščajo. Ob tem pa lahko izpostavimo izredno pomembno vlogo medicinskih laboratorijev tudi v takih razmerah, saj pomembno prispevajo h kakovostni in varni obravnavi pacientov s COVID-19.

Laboratorijska medicina je pomemben sestavni del zdravstvene dejavnosti. Znano je, da rezultati laboratorijskih analiz prispevajo kar do 70 % delež h končnim odločitvam o terapevtskih postopkih pri pacientih, tako glede diagnoze kot tudi glede poteka zdravljenja. Ko govorimo o delu v medicinskih laboratorijih, marsikomu ni znano, da se za laboratorijskim izvidom, ki ga prejme zdravnik in od katerega je močno odvisno, kako se bo postavila končna diagnoza ali potekalo zdravljenje, skriva celotna znanost. Za delom v medicinskem laboratoriju stoji tudi cel tim različnih strokovnjakov, od laboratorijskih tehnikov, inženirjev laboratorijske biomedicine, visoko izobraženih analitikov ter drugih. Nosilci laboratorijske medicine so specialisti posameznih področij, ki so pogosto dodatno akademsko izobraženi magistri ali doktorji znanosti. Skrbijo za stalni razvoj stroke in uvajanje novih metod ter pomembnih diagnostičnih parametrov, ki so v pomoč pri prepoznavi in zdravljenju bolezni.

Nosilec dejavnosti na področju medicinske biokemije je specialist medicinske biokemije, ki je priznan na nivoju celotne Evropske skupnosti kot Evropski specialist laboratorijske medicine (EuSpLM). Vloga medicinske biokemije pa je v prepoznavanju in odkrivanju sprememb v človeškem organizmu, ki nastajajo zaradi različnih bolezenskih stanj. Te spremembe se lahko zaznajo s pomočjo merjenja in spremljanja določenih molekul oziroma označevalcev (določevanje krvne slike, določevanje koncentracije proteinov, lipidov, elektrolitov, encimov, hormonov, tumorskih označevalcev, vitaminov in številnih drugih, analiza genetskega materiala, ter drugo) v različnih bioloških vzorcih (krvi, urinu, blatu, likvorju in drugih punktatih telesnih tekočin). Za odkrivanje tovrstnih sprememb je potrebno razviti in uporabljati občutljive metode, ki so jih sposobne zaznati. Zelo pomembno je tudi vedenje o zapletenih mehanizmih v katerih so vključeni ti parametri pri nastanku ali razvoju bolezni. Medicinsko biokemijske preiskave se izvajajo z ustreznimi standardiziranimi metodami in po visokih standardih zahtevane kakovosti. Prav tako je pomembno, da se upoštevajo nacionalne in mednarodne strokovne smernice in priporočila. Pomembna vloga specialista medicinske biokemije pa ni le v skrbi za nemoten potek tovrstne diagnostike, temveč tudi v interpretaciji tako pridobljenih rezultatov.

Dan klinične kemije in laboratorijske medicine v medijih: 24ur - Medicinski laboratoriji igrajo pomembno vlogo pri zdravniških odločitvah