EFLM Akcijski načrt za leto 2021

Akcijski načrt za leto 2021, ki ga je pripravilo vodstvo EFLM, je bil pripravljen na osnovi ankete, v kateri je sodelovalo tudi naše združenje.

Pripeti dokumenti