Etični kodeks EFLM

EFLM je objavil tretjo verzijo etičnega kodeksa, ki ga je pripravil EFLM Profession Committee. 

Kodeks je dostopen na naslednji povezavi: The European Register of Specialists in Clinical Chemistry and Laboratory Medicine: code of conduct, version 3 – 2023