IFCC YS - vabilo k predstavitvi kliničnih primerov

IFCC vabi mlade strokovnjake (<40 let) k predstavitvi in objavi svojih kliničnih primerov. Vsi oddani klinični primeri bodo pregledani, najboljši bodo pozvani k predstavitvi.

Rok za oddajo je 30. 9. 2023.

Dopis in navodila si oglejte v pripetih dokumentih.

Pripeti dokumenti