Razpis za podelitev finančne pomoči članom SZKKLM

Obveščamo vas, da bo SZKKLM z namenom spodbujanja k aktivnosti svojih mladih članov (v starosti do 40 let), finančno podprlo aktivno udeležbo na:

 • 5th EFLM Conference on Preanalytical Phase, ki bo potekala v Zagrebu, 22. -23. Marca 2019; 2 kotizaciji po 150 EUR.
 • EUROMEDLAB-u, ki bo potekal v Barceloni, 19. – 23. maj 2019; 4 kotizacije po 670 EUR.
 • 5th ESPT Congress Precision Medicine and Personalised Health, Sevilla, 16.-18. oktober 2019; 1 kotizacijo po 545 EUR.

 

V vlogi je potrebno navesti in dodati potrdila o:

- starosti do 40 let (kopija veljavnega dokumenta),

- kratek življenjepis, vključno z dosedanjim delom,

- potrdilo o oddaji/sprejetju poslanega povzetka raziskovalnega dela.

 

Kandidati vlogo z izpolnjeno prijavnico (v prilogi) pošljejo na elektronski naslov SZKKLM: info@szkk.si.

Pri izbiri kandidatov bo komisija upoštevala naslednje kriterije:

 1. Vrsta aktivne udeležbe: predavanje ima prednost pred predstavitvijo v obliki plakata.
 2. Večje število prosilcev iz iste institucije: pomoč se dodeli prednostno prosilcem iz različnih institucij.
 3. Starost: prednost imajo mlajši
 4. Objave: število in kakovost dosedanjih objav na osnovi predloženega izpisa iz Cobissa.
 5. Kandidat še ni bil prejemnik denarne pomoči SZKKLM.

 

Vloge je potrebno poslati:

 • 5th EFLM Conference on Preanalytical Phase - do 15. januarja 2019,
 • EUROMEDLAB - do 28. februarja 2019 in
 • 5th ESPT Congress Precision Medicine and Personalised Health, do 1. julija 2019. Vsi kandidati bodo o odločitvi prejete vloge obveščeni po elektronski pošti v roku meseca dni po iztečenem predvidenem roku za oddajo vlog. 

 

Obveznosti izbranega kandidata do SZKKLM:

 • Izplačilo sredstev: Sredstva se nakažejo inštituciji v kateri je kandidat zaposlen na osnovi donatorske pogodbe (za izobraževanje) med SZKKLM (donator) in inštitucijo (prejemnik).
 • V zahvali na plakatu ali v predstavitvi mora biti zapisano, da se inštitucija zahvaljuje SZKKLM za sofinanciranje udeležbe na dogodku, kot dokazilo mora predložiti kopijo plakata ali predstavitve.
 • Ob povabilu aktivno predstaviti svoje delo na prireditvah (uporabljen logotip združenja) ali na spletnih straneh SZKKLM.
 • Predložiti potrdilo o udeležbi.

 

 

Komisija za finančno pomoč članom društva              

Pripeti dokumenti