Razpis za podelitev pomoči mladim članom SZKKLM

Obveščamo vas, da bo SZKKLM z namenom spodbujanja k aktivnosti svojih mladih članov (v starosti do 40 let), finančno podprlo aktivno udeležbo na:
24th International Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, Seoul, Južna Koreja , 24. do 28. maj 2020; 2 kotizaciji 500 EUR,
6. slovenski kongres klinične kemije in laboratorijske medicine, Portorož, 23. do 24. oktober 2020 ; 6 kotizacij po 250 EUR,
46. kongres International Society of Oncology and BioMarkers (ISOBM), Bled, 8.do 11.oktober 2020; 4 kotizacije 400 Eur.

V vlogi je potrebno navesti in dodati potrdila o:
- starosti do 40 let (kopija veljavnega dokumenta),
- kratek življenjepis, vključno z dosedanjim delom,
- potrdilo o oddaji/sprejetju poslanega povzetka raziskovalnega dela.

 

Kandidati vlogo z izpolnjeno prijavnico (v prilogi) pošljejo na elektronski naslov SZKKLM: info@szkklm.si 

 

Vloge je potrebno poslati:
• do 29. februarja 2020 za 24th International Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine
• do 30. junija 2020 za 6. slovenski kongres klinične kemije in laboratorijske medicine
• do 30. maja 2020 za 46. kongres International Society of Oncology and BioMarkers

 

Vsi kandidati bodo o odločitvi prejete vloge obveščeni po elektronski pošti v roku meseca dni po iztečenem predvidenem roku za oddajo vlog.


Izplačilo sredstev: Sredstva se nakažejo inštituciji v kateri je kandidat zaposlen na osnovi donatorske pogodbe (za izobraževanje) med SZKKLM (donator) in inštitucijo (prejemnik).

 

Obveznosti izbranega kandidata do SZKKLM:
• V zahvali na plakatu ali v predstavitvi mora biti zapisano, da se inštitucija zahvaljuje SZKKLM za sofinanciranje udeležbe na dogodku, kot dokazilo mora predložiti kopijo plakata ali predstavitve.
• Ob povabilu aktivno predstaviti svoje delo na prireditvah (uporabljen logotip združenja) ali na spletnih straneh SZKKLM.
• Predložiti potrdilo o udeležbi.

 

Komisija za finančno pomoč članom društva

Pripeti dokumenti