Sodelovanje članov SZKKLM pri projektu InfoZdrav

Člani Slovenskega združenja za klinično kemijo in laboratorijsko medicino Katarina Trebušak Podkrajšek, Katarina Jordan Jazbec, Uršula Prosenc Zmrzljak in Rok Košir so od marca do junija 2018 sodelovali pri projektu Informacijski sistem za sledenje vzorcev, materiala in kemikalij v zdravstvu (InfoZdrav), ki se je izvajal v okviru razpisa Študentski inovativni projekti za družbeno korist.

Projekt je preko pedagoških mentorjev z Univerze v Ljubljani in strokovnih sodelavcev iz ZD Trbovlje in podjetja Labena d.o.o. povezal interdisciplinarno skupino desetih študentov, v kateri so sodelovali študenti računalništva in informatike, laboratorijske biomedicine, farmacije, biologije, biokemije ter grafičnih in interaktivnih komunikacij. Študenti so v projektu zasnovali informacijski sistem za podporo diagnostičnemu in raziskovalnemu delu v laboratorijih. Pričakujemo, da bo zasnovani sistem omogočil še hitrejše in bolj učinkovito delo tako zdravstvenemu kot tudi raziskovalnemu osebju. Projekt sta sofinancirali Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.