Strateški plan EFLM za leto 2022-2023

Strateški plan je pripravil Izvršilni odbor EFLM v sodelovanju z predsedujočimi v odborih EFLM in nacionalnimi združenji, vključenimi v Evropsko združenje za klinično kemijo in laboratorijsko medicino.

Pripeti dokumenti