Strokovno srečanje SZKKLM: Obravnava bolnikov z okužbami ortopedskih vsadkov

Vabimo vas na strokovno srečanje Slovenskega združenja za klinično kemijo in laboratorijsko medicino v sodelovanju z Laboratorijem Ortopedske bolnišnice Valdoltra, ki bo v petek, 8. decembra 2023, v Ankaranu (Dvorana za pedagoško dejavnost Ortopedske bolnišnice Valdoltra, Jadranska cesta 31, 6280 Ankaran).

Strokovno srečanje bo ovrednoteno s kreditnimi točkami SILM.

Na strokovno srečanje se je treba prijaviti na spletni strani SZKKLM! Rok za prijavo: 4. december 2023.

Prijava na strokovno srečanje

Člani SZKKLM: prijava na strokovno srečanje na spletni strani SZKKLM (www.szkklm.si, zavihek Dogodki/ Dogodki SZKKLM, rubrika Prijava na dogodek: najprej prijava z e-naslovom in geslom, nato prijava na strokovno srečanje).

Nečlani: prijava na strokovno srečanje po e-pošti na naslov info@szkklm.si.

Potrdilo o udeležbi na strokovnem srečanju

Člani SZKKLM: tiskanje lastnega potrdila o udeležbi na dogodku na spletni strani SZKKLM (www.szkklm.si, prijava z e-naslovom in geslom).

Nečlani: zahtevek za izdajo potrdila o udeležbi po e-pošti na naslov info@szkklm.si. Izdaja potrdila se zaračuna v višini letne članarine SZKKLM.

Prijava na dogodek

Za prijavo na »Obravnava bolnikov z okužbami ortopedskih vsadkov«, se morate prvo prijaviti.

Pripeti dokumenti