Vabilo na občni zbor SZKKLM

 

Vabimo vas na

VOLILNI OBČNI ZBOR SZKKLM


v sredo, 08. 03. 2017, ob 11.00 uri
v Modri dvorani Domus Medica (Dunajska 162, Ljubljana)


Predlagan dnevni red:

1. Izvolitev delovnega predsedstva občnega zbora (predsednika in dveh članov),  volilne komisije (predsednika in dveh članov), zapisnikarja in dveh overiteljev zapisnika
2. Letno poročilo predsednice izvršilnega odbora SZKKLM
3. Poslovno poročilo blagajnika SZKKLM za leto 2016
4. Letno poročilo predsednika nadzornega odbora SZKKLM
5. Razprava o poročilih in njihov sprejem
6. Razrešnica dosedanjemu izvršilnemu odboru, nadzornemu odboru ter častnemu razsodišču združenja
7. Volitve članov novega izvršilnega odbora, nadzornega odbora ter častnega razsodišča združenja
8. Razno

 

Po volilnem občnem zboru sledi strokovno srečanje na temo »Rak ščitnice«.


Vljudno vabljeni!

 

Mag. Elizabeta Božnar Alič, l.r.   
Asist. mag. Evgenija Homšak, l.r.
tajnica SZKKLM             predsednica SZKKLM

Pripeti dokumenti