Verifikacija (overjanje) merilnih postopkov v laboratorijski medicini

Spoštovani!
 
Vabimo vas, da se nam 14. januarja 2016 pridružite na seminarju
 

"VERIFIKACIJA (OVERJANJE) MERILNIH POSTOPKOV V LABORATORIJSKI MEDICINI",

 
ki ga organiziramo skupaj s priznanima strokovnjakoma, prof. dr. Joškom Osredkarjem in doc. dr. Marijo Prezelj s Kliničnega inštituta za klinično kemijo in biokemijo, UKC Ljubljana.
 
Kaj boste pridobili z udeležbo?

  • Obrazložene bodo ključne merilne komponente merilne negotovosti, to je natančnosti in pravilnosti.
  • Seznanili se boste s praktičnimi priporočili kako verificirati merilni postopek v medicinskem laboratoriju.
  • Spoznali boste kako pridobiti dokaze, da so rezultati testov zanesljivi in da uspešnost delovanja izpolnjuje minimalne zahteve kakovosti.
  • Predstavljeno bo enotno izrazoslovje s področja meroslovja, ki je ključnega pomena za razumevanje dobljenih rezultatov merjenja. (VIM  International vocabulary of metrology — Basic and general concepts and associated terms) in velja tudi za laboratorijsko medicino.

Vsak udeleženec bo prejel tudi original standard SIST EN ISO 15189:2013, Medicinski laboratoriji - Zahteve za kakovost in kompetentnost (ISO 15189:2012) v slovenskem jeziku, v papirni obliki.

 

Pripeti dokumenti