Zagon nove podatkovne baze za biološko variabilnost

EFLM s ponosom sporoča, da je zaživela spletna podatkovna baza za biološko variabilnost, ki je produkt delovne skupine "EFLM WG Biological Variability".

Podatkovna baza je dostopna na naslednji povezavi: EFLM Biological Variation Database