Arhiv dogodkov

Organizator dogodka

Informacije

Strokovna srečanja SZKKLM v letu 2022

Organizirana bodo štiri strokovna srečanja, kot sledi

1. Marec 2022:
Strokovno srečanje v soorganizaciji Fakultete za farmacijo, Univerze v Ljubljani.
Pred strokovnim srečanjem je predviden redni občni zbor SZKKLM.
Tema/ področje: Bolniku prilagojena laboratorijska medicina.

2. Maj, junij 2022:
Strokovno srečanje v soorganizaciji UKC Maribor.
Tema/ področje: podatek sledi.

3. Oktober, november 2022:
Strokovno srečanje v soorganizaciji UKC Ljubljana; koordinatorica Alenka Trampuž Bakija.
Tema/ področje: Hemostaza.

4. December 2022:
Strokovno srečanje; koordinator SZKKLM Delovna skupina za POCT.
Tema/ področje: POCT.


Strokovno izobraževanje SZKKLM 2022

Strokovno izobraževanje 2022 bo izvedeno v spomladanskem terminu (maj, junij) v obliki enodnevnih seminarjev. Vsaka tema se bo ponovila trikrat.

1. POCT (testiranje ob pacientu): Izzivi organizacije s primeri iz prakse
Organizator: M. Završnik, T. Žuran; SB Ptuj.

2. Hemoliza
Organizator: SZKKLM Delovna skupina za predanalitiko: L. Gobec, G. Štrakl; izvedba v SB Celje.

3. Anemije
Organizator: H. Podgornik, K. Reberšek, T. Furlan, I. Preložnik Zupan; KO za hematologijo, UKC Ljubljana.

4. Sodobni pristop k analitiki urina
Organizator: P. Uljarević, P. Romih; UKC Maribor.


Termini in teme so okvirni. Možne so spremembe in dopolnitve.