Vrednotenje in poročanje sprememb v eritrocitni krvni sliki

Delovna skupina za laboratorijsko hematologijo SZKKLM je pripravila priporočila za vrednotenje in poročanje sprememb v eritrocitni krvni sliki.

Dodana so tudi splošna navodila za vrednotenje eritrocitne krvne slike in dodatna pojasnila.

Predlog priporočil je bil potrjen na 7. seji IO SZKKLM (16.2.2022).