Postopek vpisa v register

SZKKLM bo zaradi poenostavitve postopkov registracije, v dogovoru z EFLM, v letu 2019 pričel z vpisom svojih članov (specialistov medicinske biokemije) v Register evropskih specialistov laboratorijske medicine. Navodila za vpis (EFLM Register) in obrazec (Pooblastilo za včlanitev) so v prilogi.

 

Postopek vpisa v register:

  1. SZKKLM posreduje na EFLM seznam članov (ob predhodnem soglasju člana) in krije stroške vpisa za leto 2019
  2. EFLM izda certifikate in lahko po potrebi pri posameznikih naključno preveri izpolnjevanje pogojev. V takem primeru morajo člani predložiti naslednja dokazila:
    • Življenjepis v angleškem jeziku (CV EFLM Register)
    • Kopijo diplome in specialističnega izpita
    • Dokazila o stalnem strokovnem izpopolnjevanju

 

Z vpisom v register pridobijo člani naziv »Evropski specialist laboratorijske medicine – EuSpLM«, ustrezen certifikat in so po svojem nazivu ter kompetencah enakovredni ostalim specialistom laboratorijske medicine v okviru EU.

Specialisti, ki niso člani SZKKLM, se včlanijo preko on-line aplikacije na EFLM spletni strani https://www.eflm.eu/site/page/a/1302.

Za vsa vprašanja glede avtomatskega vpisa preko SZKKLM ali individualnega vpisa se lahko obrnete na predsednico Komisije za registracijo, Greto Štrakl: greta.strakl@gmail.com.