Nova EFLM priporočila za odvzem venske krvi

Obveščamo vas, da so v okviru EFLM izšla nova priporočila za odvzem venske krvi (Joint EFLM-COLABIOCLI Recommendation for venus blood sampling), ki jih najdete med pripetimi dokumenti oz. na naslednji povezavi: https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/cclm.ahead-of-print/cclm-2018-0602/cclm-2018-0602.pdf

V začetku letošnjega leta je bil osnutek priporočil posredovan nacionalnim združenjem številnih evropskih držav, ki so s svojimi pripombami in predlogi sodelovala pri končni obliki priporočil. Pripombe, ki jih je pripravila delovna skupina za predanalitiko, je posredovalo tudi naše združenje.

Novosti EFLM priporočil bodo vključene tudi v revizijo knjižice »Priporočeni postopek za odvzem venske krvi«, ki je v pripravi.