EFLM Akademija

EFLM je ustanovila EFLM Akademijo, ki nudi paket profesionalnih ugodnosti članom nacionalnih združenj EFLM in bo uradno pričela z delovanjem 1. januarja 2020. V okviru akademije bo potekalo tudi vodenje EFLM Registra specialistov laboratorijske medicine (EuSpLM).

Namen Akademije je podpiranje izobraževanja, usposabljanja in neprestani  strokovni razvoj izvajalcev laboratorijske medicine v Evropi, z zagotavljanjem edinstvenega in  ekskluzivnega spletnega mesta.
Člani akademije EFLM bodo imeli tudi več ugodnosti:
- prosti on- line dostop do revije CCLM,
- prosti dostop do dokumentov CLSI,
- možnost  kandidiranja za EFLM sredstva/štipendije,
- zmanjšano plačilo kotizacije za EFLM konference in tečaje,
- prosti dostop do spletnih seminarjev,
- redna obveščanja o  aktivnostih in programih akademije,
- neposreden vpis v Evropski register specialistov laboratorijske medicine.

Postopek včlanitve v EFLM Akademijo ter kritje vpisnih stroškov bo za vse člane z 2. bolonjsko stopnjo izobrazbe izvedel SZKKLM.


Specialisti medicinske biokemije in laboratorijske medicine bodo zaradi hkratnega vpisa v EFLM register prejeli obvestilo tudi preko e-pošte.


Vsi zainteresirani člani z 2. bolonjsko izobrazbo brez opravljene specializacije iz medicinske biokemije pa za vpis v EFLM Akademijo izpolnijo priloženo pooblastilo in ga najkasneje do 15.11.2020 posredujejo predsednici Komisije za registracijo Greti Štrakl  (greta.strakl@gmail.com).