Podiplomsko izobraževanje, specializacija

Domača stran Katedre za klinično biokemijo na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani (KKB-FFA):

http://www.ffa.uni-lj.si/fakulteta/organiziranost/katedre/katedra-za-klinicno-biokemijo