Razširjeni strokovni kolegij za laboratorijsko medicino - medicinsko biokemijo (RSK)

Grb

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE

RAZŠIRJENI STROKOVNI KOLEGIJ ZA LABORATORIJSKO MEDICINO - MEDICINSKO BIOKEMIJO

Naslov:
Klinični inštitut za klinično kemijo in biokemijo
Univerzitetni klinični center Ljubljana
Njegoševa 4,1525 LJUBLJANA
T: + 386 1 522 24 37
F: + 386 1 432 51 31

 

PREDSEDNIK:
izr.prof.dr. Milan Skitek, mag.farm., spec.med.biokem.

PODPREDSEDNIK:
asist.mag. Maksimiljan Gorenjak mag.farm., spec.med.biokem.

ČLANI:
prof.dr. Darko Černe mag.farm., spec.med.biokem.
prof.dr. Borut Božič, mag.farm., spec.med.biokem.
mag. Saša Bratož, mag.farm., spec.med.biokem.
doc.dr. Aleš Jerin, univ.dipl.kem., spec.med.biokem.
prof.dr. Janja Marc, mag.farm., spec.med.biokem.
doc.dr. Pika Meško Brguljan, univ.dipl.kem., spec.med.biokem.
asist.mag. Barbara Možina, mag.farm., spec.med.biokem.

 

Povezava na domačo stran Ministrstva za zdravje