Delovne skupine SZKKLM

Pod okriljem SZKKLM deluje šest delovnih skupin.

Delovna skupina za POCT

mag. Saša Bratož, spec. med. biokem. (vodja)
dr. Pika Meško Brguljan, spec. med. biokem.
mag. Barbara Možina, spec. med. biokem.
dr. Maja Zadel, spec. med. biokem.

 

Delovna skupina za laboratorijsko hematologijo

izr. prof. dr. Helena Podgornik, spec. med. biokem., spec. lab. med. gen. (vodja)
mag. Klementina Berce, spec. med. biokem.
mag. Elizabeta Božnar Alič, spec. med. biokem.
doc. dr. Alenka Trampuš Bakija, spec. med. biokem.
Petra Uljarević, spec. med. biokem.

 

Delovna skupina za predanalitiko

Eva Fliser, spec. med. biokem. (vodja)
asist. mag. Alenka France-Štiglic, spec. med. biokem.
mag. Lidija Gobec, spec. med. biokem.
Greta Štrakl, spec. med. biokem.
Timea Tomšič, mag. lab. biomed.

 

Delovna skupina za poanalitiko

doc. dr. Alenka Trampuš Bakija, spec. med. biokem. (vodja)
mag. Branka Svetic, spec. med. biokem.
Tjaša Šerc, mag. lab. biomed.
Greta Štrakl, spec. med. biokem.
dr. Pika Meško Brguljan, spec. med. biokem. (pridružena članica)

 

Delovna skupina za bolniku prilagojeno laboratorijsko medicino

prof. dr. Janja Marc, spec. med. biokem. (vodja)
izr. prof. dr. Helena Podgornik, spec. med. biokem., spec. lab. med. gen.
dr. Barbka Repič Lampret, spec. med. biokem.
prof. dr. Katarina Trebušak Podkrajšek, spec. med. biokem., spec. lab. med. gen.

 

Delovna skupina za analitiko urina na prisotnost prepovedanih drog

Jani Klavž, spec. med. biokem. (vodja)
mag. Petra Finderle, spec. med. biokem.
asist. mag. Maksimiljan Gorenjak, spec. med. biokem.
Mojca Kozmelj, spec. med. biokem