Delovne skupine SZKKLM

Delovna skupina za POCT

mag. Saša Bratož (vodja)

doc.dr. Pika Meško Brguljan

mag. Barbara Možina

mag. Maja Zadel

 

Delovna skupina za predanalitiko

mag. Lidija Gobec (vodja)

Greta Štrakl

asist.mag. Alenka France-Štiglic

Eva Fliser

Timea Tomšič

 

Delovna skupina za hematologijo

izr.prof.dr. Helena Podgornik (vodja)

mag. Klementina Berce

dr. Alenka Trampuš Bakija

Petra Uljarević

mag. Elizabeta Božnar Alič

 

Delovna skupina za personalizirano laboratorijsko medicino

prof.dr. Janja Marc (vodja)

izr.prof.dr. Katarina Trebušak Podkrajšek

dr. Barbka Repič Lampret

izr.prof.dr. Helena Podgornik

 

Delovna skupina za post-analitiko

Greta Štrakl (vodja)

dr. Alenka Trampuš Bakija

Branka Svetic

Tjaša Šerc

*doc.dr. Pika Meško Brguljan (pridružena članica)