Člani združenja

Redni člani SZKKLM

08. 01. 2024 je SZKKLM štelo 481 članov.


Aktivni člani po izobrazbiŠteviloSpecializacija
Srednja480
Srednja - upokojen(a)00
Visoka (1. bolonjska stopnja)1180
Visoka - upokojen(a)32
Univerzitetna (2. bolonjska stopnja)19146
Univerzitetna - upokojen(a)1613
Magisterij znanosti1917
Magisterij - upokojen(a)33
Doktorat znanosti (3. bolonjska stopnja)3421
Doktorat - upokojen(a)63
Študent430
Skupaj481105

 

 

 

Častni člani SZKKLM 

Naziv častnega člana se podeli rednemu članu, ki je s svojim delom izredno prispeval k strokovnemu ugledu združenja ter razvoju klinične kemije in laboratorijske medicine pri nas. Naziv častnega člana podeli občni zbor združenja na predlog izvršilnega odbora združenja. Izjemoma se častno članstvo lahko podeli tudi nečlanu.


Seznam častnih članov SZKKLM:

Leto 

Ime in priimek

Država

2001 

Miha Žemva, dr. med., spec. med. biokem.

Slovenija

2004 

prof. Mathias M. Müller

Avstrija

2004 

prof. Victor H. Blaton

Belgija