Člani združenja

Redni člani SZKKLM

30. decembra 2019 je SZKKLM štelo 378 članov.

 

 Aktivni člani po izobrazbi  Število Specializacija 
 Srednja  24  0
 Srednja - upokojen(a)  0  0
 Visoka (1. bolonjska stopnja)  103  0
 Visoka - upokojen(a)  1  1
 Univerzitetna (2. bolonjska stopnja)  142  35
 Univerzitetna - upokojen(a)  11  11
 Magisterij znanosti  24  18
 Magisterij - upokojen(a)  1  1
 Doktorat znanosti (3. bolonjska stopnja)  33  24
 Doktorat - upokojen(a) 6 3
 Študent 33 0
 Skupaj 378 93

 

Častni člani SZKKLM

Naziv častnega člana se podeli rednemu članu, ki je s svojim delom izredno prispeval k strokovnemu ugledu društva ter razvoju klinične kemije in laboratorijske medicine pri nas. Naziv častnega člana podeli občni zbor društva na predlog izvršilnega odbora društva. Izjemoma se častno članstvo lahko podeli tudi nečlanu.


Seznam častnih članov SZKKLM:

Leto 

Ime in priimek

Država

2001 

Miha Žemva, dr. med., spec. med. biokem.

Slovenija

2004 

prof. Mathias M. Müller

Avstrija

2004 

prof. Victor H. Blaton

Belgija