Člani združenja

Redni člani SZKKLM

V začetku aprila 2017 je SZKKLM štelo 313 članov.

Od 313 članov ima:
- 17 članov srednjo izobrazbo;
- 115 članov višjo ali visoko strokovno izobrazbo;
- 181 članov univerzitetno izobrazbo.

V naših vrstah imamo:
- 30 magistrov znanosti;
- 35 doktorjev znanosti;
- 88 specialistov medicinske biokemije (pri Ministrstvu za zdravje RS);
- 26 evropskih kliničnih kemikov (registriranih v okviru EU).


Kljub upokojitvi v društvu deluje 20 naših kolegov, ki s svojimi izkušnjami prispevajo k uspešnemu delu društva. Od tega jih je:
- 2 magistra znanosti;
- 5 doktorjev znanosti.

 

Častni člani SZKKLM

Naziv častnega člana se podeli rednemu članu, ki je s svojim delom izredno prispeval k strokovnemu ugledu društva ter razvoju klinične kemije in laboratorijske medicine pri nas. Naziv častnega člana podeli občni zbor društva na predlog izvršilnega odbora društva. Izjemoma se častno članstvo lahko podeli tudi nečlanu.


Seznam častnih članov SZKKLM:

Leto 

Ime in priimek

Država

2001 

Miha Žemva, dr. med., spec. med. biokem.

Slovenija

2004 

prof. Mathias M. Müller

Avstrija

2004 

prof. Victor H. Blaton

Belgija