Vodstvo združenja

Vodstvo SZKKLM je bilo imenovano 8. marca 2017 v Ljubljani, na rednem letnem občnem zboru Slovenskega združenja za klinično kemijo in laboratorijsko medicino. Vodstvo je bilo imenovano za obdobje treh let.

 

PREDSEDNIK:
znan.sod.dr. Blaž Krhin, univ.dipl.kem., spec.med.biokem.
Naslov: Klinika za nuklearno medicino,
Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana
E-pošta: predsednik@szkklm.si

TAJNICA:
mag. Elizabeta Božnar Alič, univ.dipl.biol., spec.med.biokem.
Naslov: Klinični inštitut za klinično kemijo in biokemijo,
Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana
E-pošta: tajnik@szkklm.si

BLAGAJNIČARKA:
mag. Lidija Gobec, mag.farm., spec.med.biokem.
Naslov: Oddelek za laboratorijsko medicino,
SB Celje, Celje
E-pošta: blagajnik@szkklm.si

 

Izvršilni in nadzorni odbor SZKKLM

Člani izvršilnega in nadzornega odbora SZKKLM so bili imenovani 8. marca 2017 v Ljubljani, na rednem letnem občnem zboru Slovenskega združenja za klinično kemijo in laboratorijsko medicino. Imenovani so bili za obdobje treh let.

IZVRŠILNI ODBOR SZKKLM ima 11 članov:

 1. znan.sod.dr. Blaž Krhin, univ.dipl.kem., spec.med.biokem. (predsednik)
  Klinika za nuklearno medicino, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana
 2. mag. Elizabeta Božnar Alič, univ.dipl.biol., spec.med.biokem. (tajnica)
  Klinični inštitut za klinično kemijo in biokemijo, UKC Ljubljana, Ljubljana
 3. Lidija Gobec, mag.farm., spec.med.biokem. (blagajničarka)
  Oddelek za laboratorijsko medicino, SB Celje, Celje
 4. mag. Saša Bratož, mag.farm., spec.med.biokem.
  Klinični inštitut za klinično kemijo in biokemijo, UKC Ljubljana, Ljubljana
 5. asist.mag. Alenka France Štiglic, mag.farm., spec.med.biokem.
  Klinični inštitut za klinično kemijo in biokemijo, UKC Ljubljana, Ljubljana
 6. asist.mag. Maksimiljan Gorenjak, mag.farm., spec.med.biokem.
  Oddelek za laboratorijsko diagnostiko, UKC Maribor, Maribor
 7. asist.mag. Evgenija Homšak, mag.farm., spec.med.biokem.
  Oddelek za laboratorijsko diagnostiko, UKC Maribor, Maribor
 8. Darja Grubelnik, mag.farm., spec.med.biokem.
  Laboratorij za klinično kemijo, Zdravstveni dom Celje, Celje  
 9. Rok Kogovšek, dipl.ing.lab.biomed.
  Laboratorij za klinično biokemijo in hematologijo, Klinika Golnik, Golnik
 10. izr.prof.dr. Katarina Trebušak Podkrajšek, univ.dipl.kem., spec.med.biokem., spec.med.lab.gen.
   Pediatrična klinika, UKC Ljubljana, Ljubljana
 11. Greta Štrakl, mag.farm., spec.med.biokem.
  Oddelek za laboratorijsko medicino, SB Murska Sobota, Murska Sobota 

 

NADZORNI ODBOR SZKKLM ima 3 člane:

 1. mag. Barbara Možina, mag.farm., spec.med.biokem.
  Oddelek za laboratorijske dejavnosti, Onkološki inštitut Ljubljana, Ljubljana
 2. mag. Štefka Krivec, mag.farm., spec.med.biokem.
  Oddelek za laboratorijsko medicino, Splošna bolnišnica Celje, Celje
 3. doc.dr. Pika Meško Brguljan, univ.dipl.kem., spec.med.biokem.
  Laboratorij za klinično biokemijo in hematologijo, Klinika Golnik, Golnik