O nas

Slovensko združenje za klinično kemijo in laboratorijsko medicino (SZKKLM) je strokovno društvo, ki združuje strokovnjake s področja klinične kemije in laboratorijske medicine v Sloveniji. SZKKLM ima 378 članov. Od teh ima več kot polovica univerzitetno izobrazbo farmacevtske, kemijske, biološke, biokemijske ali druge biomedicinske smeri in končano specializacijo iz medicinske biokemije pri Ministrstvu za zdravje RS.

SZKKLM je včlanjeno v Mednarodno zvezo klinične kemije in laboratorijske medicine (IFCC) in Evropsko zvezo klinične kemije in laboratorijske medicine (EFLM), kjer člani aktivno sodelujemo v številnih delovnih odborih in komisijah. V sodelovanju in pod pokroviteljstvom omenjenih zvez SZKKLM redno pripravlja slovenske kongrese kliničnih kemikov z mednarodno udeležbo ter organizira simpozije na temo akreditacije laboratorijev in zagotavljanju kakovosti dela v medicinskih laboratorijih. SZKKLM v tekočem letu organizira tudi najmanj štiri strokovna srečanja in eno izobraževanje za tehnike laboratorijske medicine. SZKKLM sodeluje tudi s Hrvaškim društvom za medicinsko biokemijo in laboratorijsko medicino (HDMBLM), ki skupaj pod pokroviteljstvom EFLM organizirata vsakoletne simpozije in podiplomske tečaje iz različnih aktualnih tem. SZKKLM sodeluje tudi z društvi kliničnih kemikov iz ostalih evropskih držav.

Za uveljavitev stroke in njenih zahtev v Sloveniji SZKKLM tesno sodeluje z:

  • Zbornico laboratorijske medicine Slovenije (ZLMS)
  • drugimi zbornicami
  • Katedro za klinično biokemijo na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani (KKB-FFA)
  • Klinikami in inštituti
  • Razširjenim strokovnim kolegijem za laboratorijsko diagnostiko (RSK-LD) pri Ministrstvu za zdravje.